Bekeuringen

Bij verkeersovertredingen met een leaseauto krijgt Vallei Autolease de bekeuringen * van het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Vallei Autolease zal deze beschikking voldoen aan het CJIB hierdoor is de kans op verhoging door niet tijdig betalen nihil. Afhankelijk van de afspraak met de wagenparkbeheerder/werkgever belast Vallei Autolease deze door aan de werkgever.

Opvragen van de foto en in beroep gaan bij het CJIB

Het CJIB biedt sinds sept 2015 leaserijders de mogelijkheid om de foto op te vragen. De foto en de beschikking opvragen kan via cjib.nl/digitaalloket. Het is hier ook mogelijk om in beroep te gaan tegen de beschikking. Let u er wel op dat indien u in beroep gaat tegen de beschikking wel de betalingverplichting met Vallei Autolease dient te voldoen. Gaat het CJIB akkoord met uw beroep ontvangt Vallei Autolease hiervan bericht en zullen wij de beschikking crediteren. Inloggen bij het CJIB kan met DigiD met extra controle via SMS. Deze is eenvoudig aan te vragen via DigiD.nl. Wilt u in beroep gaan op een parkeerboete kijkt u dit dan na bij de desbetreffende instantie. Een kopie van deze bekeuring ontvangt u per post.